Szkoła Tańca Riviera, Warszawa
TANIEC
W PARACH  
TANIEC
SOLO  
ZUMBA
FITNESS  
ZAJĘCIA
DLA DZIECI  
ZAJĘCIA
DLA MŁODZIEŻY  
ZAJĘCIA
DLA SENIORÓW  
OPIS

SENIOR W RIVIERZE

Oferta stworzona specjalnie dla tej grupy wiekowej. Zapraszamy Państwa na następujące zajęcia:

ZAJĘCIA TANECZNE: takie jak SALSA SOLO, LATINO SOLO czy ZUMBA,

ZAJĘCIA GIMNASTYKI: zajęcia rehabilitacyjne na matach oraz z użyciem piłki,  gimnastyka na matach oraz z użyciem piłki, 

 

 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, specjalistów w swojej dziedzinie.

 

 

UWAGA SENIORZY!

NIEOBECNOŚĆ ZGŁASZAMY DO GODZINY 22:00 DNIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAJĘCIA. NIE UWZGLĘDNIAMY NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONEJ W DNIU ZAJĘĆ.

 

 

UWAGA!!! ZAPISY NA SEMESTR JESIEŃ/ZIMA 2022

  

Zajęcia dla Seniorów odbywają się w obydwu siedzibach Szkoły Tańca RIVIERA

 

Metro Politechnika

ul.Waryńskiego 12

kom. 605 056 056

 

Metro Stokłosy

ul. Dembowskiego 1

kom. 607 955 995

 

ZAPISY - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

 

REGULAMIN 

ZAJĘĆ „SENIOR w Rivierze ” W SZKOLE TAŃCA RIVIERA

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zajęcia „Senior w Rivierze” są przeznaczone dla wszystkich Seniorów pragnących bez wpisowego , w przedpołudniowych godzinach skorzystać z szerokiej gamy różnorodnych zajęć takich jak m.inn. taneczne, rehabilitacyjne, językowe i inne - w atrakcyjnej cenie i lokalizacji przy Metrze Politechnika (ul.Waryńskiego 12), Metro Stokłosy (filia Szkoły Tańca Riviera ul. Dembowskiego 1).
 2. Zapisanie się na zajęcia „Senior w Rivierze” organizowanych przez Szkołę Tańca RIVIERA jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacji wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 3. Wszelkie informacje dotyczące zajęć „Senior w Rivierze” dostępne są:

- na stronie internetowej www.senior.waw.pl

- bezpośrednio w siedzibach szkoły, gdzie odbywają się te zajęcia

- pod telefonami: (URSYNÓW) 607 955 995,  (CENTRUM) 605 056 056

4. Szkoła Tańca RIVIERA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na  stronie internetowej oraz zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń w  Szkoły Tańca RIVIERA, gdzie odbywają się zajęcia „Senior w Rivierze” - przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

ZAPISY I WPŁATY:

 1. Zapisy i wpłaty na wybrane zajęcia „Senior w Rivierze” można dokonać bezpośrednio w siedzibach Szkoły Tańca Riviera.
 2. Opłaty za zajęcia „Senior w Rivierze” wnoszone są w systemie  semestralnym za cały semestr z góry przed rozpoczęciem zajęć danej grupy, za pojedyncze zajęcia oraz w pakietach po 4 i 8 wejść.
 3. W przypadku braku wymaganej ilości osób do uruchomienia grupy Szkoła Tańca RIVIERA ma prawo:

- rozwiązać grupę dokonując zwrotu wpłaconej gotówki –po zwróceniu paragonu fiskalnego

lub oryginału faktury

- uruchomić grupę po wyrażeniu zgody i dokonaniu wymaganej dopłaty przez wszystkich

uczestników danej grupy

- umożliwić przepisanie do innej grupy, w której są miejsca.

5. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w recepcji szkoły, pozostawiając paragon za opłacone zajęcia wraz z danymi.

6. Szkoła Tańca RIVIERA poinformuje mailowo lub SMS-em o terminie rozpoczęcia kursu.

7. Zapisanie się na kurs w Szkole Tańca RIVIERA jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Tańca RIVIERA w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH I ZWROTY ZA ZAJĘCIA

 1. Uczestnikami zajęć „Senior w Rivierze” są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Wszelkie inne osoby, które nie dokonały takiej opłaty nie mogą uczestniczyć w zajęciach
 2. W przypadku nieobecności Kursanta na zajęciach „Senior w Rivierze” ( bez względu na jej przyczynę ) nie ma możliwości zwrotu opłaty za te zajęcia.
 3. W przypadku braku zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkoły Tańca Riviera istnieje możliwość:

- odrobienia tych zajęć w innym terminie (przez całą grupę równocześnie)

- zwrotu opłaty za dane zajęcia po zwróceniu paragonu fiskalnego lub oryginału faktury,

1. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej do godziny 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia, w następujący sposób:

1.1. poprzez swój profil na stronie internetowej www.taniec.net,

1.2. telefonicznie w recepcji w dowolnej z siedzib Szkoły Tańca Riviera,

1.3. osobiście w dowolnej z siedzib szkoły.

2. W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 2 tygodni z inną, dowolnie wybraną grupą pod warunkiem, że nie jest to grupa Kursanta i nie są to zajęcia typu Premium. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia.

3. Nie ma obowiązku powiadamiania Szkoły Tańca Riviera o terminie i grupie, w której zajęcia będą odrabiane.

4. Nieobecności zgłoszone w dwóch ostatnich tygodniach semestru muszą zostać odrobione do końca tego semestru. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania zajęć na nowy semestr.

5. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.

6. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana.

 1. W szczególnych przypadkach Szkoła Tańca Riviera zastrzega sobie prawo:

- przeprowadzenia zajęć przez innego instruktora

- przeniesienia zajęć do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie

7. Ewentualne zwroty wpłat możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z recepcją.

8. Na wszystkich zajęciach ruchowych „Senior w Rivierze” obowiązuje bezwzględna zmiana

obuwia.

9. Podstawą wejścia na zajęcia „Senior w Rivierze” jest pozostawienie w recepcji filii Szkoły

Tańca Riviera dokumentu potwierdzającego tożsamość Kursanta w celu:

- odnotowania obecności w/w osoby na liście obecności danej grupy

- pozostawienia w/w dokumentu jako zastawu za pobrany klucz do szafki w szatni

10. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić kursanta z sali i szkoły.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Szkoła Tańca RIVIERA nie ubezpiecza Kursantów (również uczestników zajęć „Senior w Rivierze” ) od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Szkoły Tańca RIVIERA i nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 2. Uczestnik zajęć odbywających się na terenie Szkoły Tańca RIVIERA może ubezpieczyć się we własnym zakresie
 3. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, a także w szafkach szkoła nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia lub oddać do depozytu w recepcji szkoły. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracownika recepcji, który ma obowiązek wezwać policję i umożliwić kontakt telefoniczny poszkodowanemu.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i wnoszenia jedzenia.

2. Dozwolone jest wnoszenie napojów tylko w butelkach !

3. Na terenie Szkoły Tańca RIVIERA obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu,spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów i motorów oraz korzystanie z aparatów i kamer - bez zgody Kierownictwa Szkoły.

4. Każdy Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę Tańca RIVIERA powstałe w wyniku jego celowego działania.

5. Po zakończonych zajęciach Kursant opuszczając szatnię ma obowiązek zamknąć szafkę, a kluczyk zwrócić do recepcji. W przypadku:

- nie oddania kluczyka od szafki bezpośrednio po zajęciach Kursant pokrywa całkowity koszt

wymiany zamka w szafce w wysokości 50 zł ( ze względów bezpieczeństwa musi zostać

wymieniony zamek ).

- uszkodzenia kluczyka do szafki Kursant pokrywa koszt jego naprawy w wysokości 25 zł.

W obu przypadkach Kursant zobowiązany jest do uiszczenia stosownej wpłaty w recepcji i

dopiero wówczas zostanie wydany mu dokument, który pozostawił w recepcji jako zastaw. 6. W kwestiach niewyjaśnionych niniejszym Regulaminem należy zgłaszać się do kierownictwa Szkoły Tańca RIVIERA .

 

 

GRAFIK
STYL
POZIOM
LOKALIZACJA DZIEŃ GODZINA INSTRUKTOR DATA
PIERWSZYCH ZAJĘĆ
INFO ZAPISY
Nie znaleziono grup
CENNIK
GALERIE INSTRUKTORZY PROMOCJE
 
NASI PARTNERZY:
Klub Stodoła
eCard
Fundusz Wsparcia Kultury
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wsparcie otrzymało Centrum Klubowe - Dom Kultury s.c. Wiesław Pękala Ewa Pękala.
Copyright by Riviera Szkoła Tańca. Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by KOFS.pl. Powered by XIDEMIA CMS.